Spoločnosť Fringia sa zaoberá rekonštrukciou a prezentovaním stredoeurópskeho bojového umenia z obdobia od 15. až 19. storočia, s dôrazom na šerm šabľou, ktorá patrila medzi najcharakteristickejšie zbrane nášho regiónu. Spoločnosť sa taktiež venuje dobovým/historickým tancom z obdobia neskorého stredoveku,

renesancie a baroka a tak ponúka komplexný pohľad na život strednej a vyššej šľachty na našom území. Veľký dôraz kladieme aj na autentickú materiálnu kultúru, ktorú môžete vidieť pri našich prezentáciách – ide o autentické repliky odevov, zbraní a doplnkov vytvorené na základe dobových prameňov.

ŠERM

Ponúkame Vám jedinečnú možnosť oboznámiť sa tradičným stredo európskym bojovým systémom 15- 19. stor. spolu so zodpovedajúcou materiálnou kultúrou. Prezentácia ponúka zaujímavý, dynamický ako aj edukatívny program vhodný na verejné aj súkromné podujatia.

TANEC

V rámci našich vystúpení Vám ponúkame možnosť zažiť autentickú atmosféru plesov a bálov z prostredia stredo európskych šľachtických a panovníckych dvorov. Tanečníci odetí do zodpovedajúcich odevov vyšších spoločenských vrstiev Vám predvedú tanečné umenie 15-19. Storočia.

HMOTNÁ KULTÚRA

Naši členovia svojimi odevmi, zbraňami, ako aj ostatným vybavením prezentujú autentickú materiálnu kultúru, ktorú môžete vidieť pri našich prezentáciách – ide o autentické repliky odevov, zbraní a doplnkov vytvorené na základe dobových prameňov.

Členovia skupiny

 • Pavol Navalanič

 • Terézia Tomašovičová

 • Matej Žabka

 • Michal Horňák

 • Michaela Peťková

 • Peter Šatka

 • Helena Svobodová

 • Dominika Mayerová

 • Robo Petráš

 • Sayo

 • Martin Matúš

 • Michal Volár

INFORMÁCIE

 • Šermiarsky tréning: Pondelok 18:30, Streda 18:00, Evanjelické Lýceum, Vranovská 2707/2
 • Tanečný tréning: Štvrtok 19:00,
  Základná Škola, Mierová 1482/46