PONUKA - ŠERMIARSKE PREZENTÁCIE

Program zameraný na život konca 19. storočia. Budete môcť nahliadnuť do tajov tradičných techník gentlemanského umenia sebaobrany s vychádzkovými paličkami Bartitsu, podľa pána Bartona-Wrighta.

Súčasťou sú tiež predpisové súboje na šable so zásahmi sekundantov a podľa presných pravidiel, či mnohorakých typov historických súbojov na pištole pri ktorých zahynuli najvýznamnejšie osobnosti vtedajších čias; Puškin, Lermontov, Heinrich Heine, Hamilton, alebo Jackson.

Nechajte sa vtiahnuť do atmosféry prelomu storočí a prekvapiť ako to nakoniec celé skončí.

Dĺžka prezentácie: 15 - 30min (podľa Vašich požiadaviek)
Počet účinkujúcich: 5 - 8

Prezentácia zameraná na kombináciu inscenovaných súbojov pre jednotlivé zbrane, pričom primárne ide o boj so šabľou, ktorý sa v priebehu storočí výrazne mení. Divák je prevedený jednotlivými rozdielmi, ukážkami techník ale súčasne aj ukážkou ucelených šermiarskych súbojov kde má možnosť porovnať vizuálne rozdiely v jednotlivých typoch šermu.

Súčasťou je aj prezentácia boja so zbraňami, s ktorými sa bežne nestretnete. Predstavíme Vám obojručné šable alebo kriegsmessery (typické výhradne pre strednú Európu 15. a 16. stor.), tradičné uhorské čakany a krátke kopije. Samozrejme, ponúkame Vám možnosť vidieť a „odskúšať“ si aj mnoho iných zbraní ako napríklad palcáty / bulavy a vranie zobáky.

Súčasťou je komentár moderátora, ktorý popisuje divákom celkové vybavenie prezentujúcich (odevy a doplnky) ako aj prebiehajúce techniky boja a po celý čas sprevádza vystúpením.

Dĺžka prezentácie: 20 - 45min (podľa Vašich požiadaviek)
Počet účinkujúcich: 4 - 8

Druhý typ prezentácie je rýchly a dynamický, vhodný na podujatia kde prebieha tento program ako vizuálny doplnok a teda prebieha bez komentára a zlučuje postupne všetky obdobia a zbrane do jedného celku odprezentovaného v rôznych formáciách a scénických úpravách.

V rámci šermiarskych techník a používaných zbraní môžete sledovať ich postupný vývoj od konca 15. storočia až po 18. storočie. Ide o čisto šermiarske vystúpenie, prezentujúce toto umenie ako ucelený súbor v pôvodnej dynamike.

Dĺžka prezentácie: 15 – 20min
Počet účinkujúcich: 4 – 8

Tretím spôsobom prezentácie je účasť na historických podujatiach kde členovia združenia svojimi odevmi, zbraňami ako aj ostatným (táborovým) vybavením prezentujú hmotnú kultúru charakteristickú pre zvolené obdobie našich dejín. V rámci tohto typu vystúpenia je možné samozrejme zaradiť aj šermiarske, respektíve tanečné vstupy.

Väčšina významných udalostí obdobia 15-18. stor. (protiturecké boje, protihabsburské povstania) sa primárne dotýkla územia Slovenska a keďže bola úzko previazaná s históriou viacerých slovenských miest a obcí, ide o tematicky vhodný, zábavný aj edukatívny program na udalosti ako sú výročia prvej zmienky, udelenie práv, hody, jarmoky atď...

Dĺžka prezentácie: podľa Vašich požiadaviek
Počet účinkujúcich: do 15

Samostatnou kategóriou je prezentácia palných zbraní - muškiet a dela. Celé vystúpenie je sprevádzané odborným komentárom, v rámci ktorého sú jednotlivé zbrane predstavené.

V krátkosti si objasníme základy manipulácie a po skončení vystúpenia si jednotlivé zbrane môžete za odborného dozoru vyskúšať aj Vy.

Dĺžka prezentácie: 15 – 20min
Počet účinkujúcich: 3 – 5