PONUKA - TANEČNÉ VYSTÚPENIA

v tomto vstupe Vám predstavíme neskorostredoveké (koniec 14. a 15.stor.) dvorské tance pochádzajúce z krajín západnej Európy, ktoré sa v priebehu niekoľkých desaťročí rozšírili do ďalších európskych zemí.

V rámci tanečného umenia sa snažíme vyzdvihnúť prvky dobovej etikety a tak sprostredkovať divákom kultúru tejto doby – obdobia krásnych dám, galantných trubadúrov, rytierskych turnajov a cností. Vo vybraných tanečných choreografiách sa preto odráža pôvab a hravosť, ako aj dôstojnosť a elegancia, zvýraznená adekvátnymi dobovými odevmi tanečníkov.

Divákom ponúkame aj možnosť aktívne sa zapojiť do tanca – naučíme Vás jeden, prípadne niekoľko jednoduchších, zato obľúbených tancov (vhodné pre deti aj dospelých).

Dĺžka prezentácie: 15 – 20min
Počet účinkujúcich: 4 - 6

V renesančnom vstupe Vám predvedieme tance charakteristické pre 16. a začiatok 17. stor. Tanec sa v tomto období stal neodmysliteľnou súčasťou slušnej výchovy aj jeho znalosť patrila k všeobecnému vzdelaniu každého šľachtica. Prezentované tance svojou okázalosťou ako aj uvoľnenou roztopašnosťou predstavujú výkvet vrcholnej renesancie.

Ide predovšetkým o choreografie talianskych, francúzskych a anglických tanečných majstrov pôsobiacich na rôznych európskych dvoroch, ktoré sa s veľkou pravdepodobnosťou tancovali aj v našom, kozmopolitnom prostredí. Odevy pre tento vstup dokumentujú domácu módu najvyšších spoločenských vrstiev.

Divákom ponúkame aj možnosť aktívne sa zapojiť do tanca – naučíme Vás jeden, prípadne niekoľko jednoduchších, zato obľúbených tancov (vhodné pre deti aj dospelých).

Dĺžka prezentácie: 15 – 20min
Počet účinkujúcich: 4 - 8

barokový vstup v sebe zahŕňa dva rôzne tanečné štýly rozšírené v priebehu 17 a prvej polovice 18. stor. - noblesné, detailne prepracované francúzske balettá vysokého tanečného štýlu nazývaného „La Belle Danse“ ako aj veselé, hravé a celoeurópsky veľmi obľúbené „kontratance“.

Na rozdiel od prvého typu, ktorý sa dal zvládnuť len po dlhodobej technickej príprave a bol tým pádom určený len niekoľkým, kontratance kládli dôraz na prirodzené tanečné prevedenie a boli vytvorené pre rozmanitú spoločnosť, ktorá sa chcela baviť. Choreografie sú plné uvoľnených komunikatívnych prvkov, čo ponúka divákovi možnosť preniknúť do spoločenskej etikety tohto obdobia.

Tento vstup je možné prezentovať v typických domácich ako aj charakteristických západoeurópskych odevoch. Divákom ponúkame aj možnosť aktívne sa zapojiť do tanca – naučíme Vás jeden, prípadne niekoľko jednoduchších, zato obľúbených tancov (vhodné pre deti aj dospelých).

Dĺžka prezentácie: 15 – 20min
Počet účinkujúcich: 4 – 8

S radosťou Vám predstavujeme nový typ programu sprostredkúvajúci autentickú atmosféru života "lepšej spoločnosti" v závere 19. storočia - obdobia elegantných dám v krásnych róbach a dokonalých gentlemanov považované nie len u nás za "zlatú éru".

Nechajte sa vtiahnuť do okázalého večerného života spoločenskej smotánky, ktorá Vám predvedie tanečné umenie typické pre bály, plesy a spoločenské zábavy. Naši tanečníci Vás zoznámia s tradičným repertoárom a v prípade záujmu vieme zapojiť do tanca aj hostí, ktorí si tak môžu vychutnať originálnu zábavu z prelomu storočia "na vlastnej koži".

Páni Vás radi oboznámia s gentlemanským umením sebaobrany a rovnako budete mať možnosť sledovať tradičný duel na pištole alebo šable (vhodné aj do interiéru).

Súčasťou prezentovaného programu môže byť aj krátka moderovaná módna prehliadka zameraná na Vami zvolené obdobie, pri ktorej sa popíše o aký typ odevov ide a čo je pre ne najtypickejšie. Moderátor Vás oboznámi so špecifikami odievania v rámci daného obdobia/období a rád sa s Vami podelí o rôzne kuriozity charakteristické pre dobovú módu.