Fringia

FRINGIA

Spoločnosť pre obnovu a rekonštrukciu historických bojových umení a tancov

Náš príbeh

Spoločnosť Fringia sa zaoberá rekonštrukciou a prezentovaním stredoeurópskeho bojového umenia z obdobia od 15. až 18. storočia, s dôrazom na šerm šabľou, ktorá patrila medzi najcharakteristickejšie zbrane nášho regiónu.

Spoločnosť sa taktiež venuje dobovým/historickým tancom z obdobia neskorého stredoveku, renesancie a baroka a tak ponúka komplexný pohľad na život strednej a vyššej šľachty na našom území.